Πρόγραμμα Χρηματοδότησης για την καλή μεταχείριση των χοίρων | Υπομέτρο 14.1

Πρόγραμμα χρηματοδότησης χοιροτρόφων με δυναμικότητα εκμετάλλευσης ίση ή μεγαλύτερη των 50 χοιρομητέρων, ενσταβλισμένης εκτροφής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα, υπομέτρο 14.1 «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής», εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων στήριξης, η οποία πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά, λήγει στις 27 Νοεμβρίου 2023.  …

Περισσότερα..

" /> Πρόγραμμα Χρηματοδότησης για την καλή μεταχείριση των χοίρων | Υπομέτρο 14.1 Πρόγραμμα Χρηματοδότησης για την καλή μεταχείριση των χοίρων | Υπομέτρο 14.1

Πρόγραμμα χρηματοδότησης χοιροτρόφων με δυναμικότητα εκμετάλλευσης ίση ή μεγαλύτερη των 50 χοιρομητέρων, ενσταβλισμένης εκτροφής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα, υπομέτρο 14.1 «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής», εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων στήριξης, η οποία πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά, λήγει στις 27 Νοεμβρίου 2023.  …

Περισσότερα..

" name="keywords" /> Πρόγραμμα Χρηματοδότησης για την καλή μεταχείριση των χοίρων | Υπομέτρο 14.1

Πρόγραμμα χρηματοδότησης χοιροτρόφων με δυναμικότητα εκμετάλλευσης ίση ή μεγαλύτερη των 50 χοιρομητέρων, ενσταβλισμένης εκτροφής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα, υπομέτρο 14.1 «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής», εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων στήριξης, η οποία πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά, λήγει στις 27 Νοεμβρίου 2023.  …

Περισσότερα..

" name="description" />
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης για την καλή μεταχείριση των χοίρων | Υπομέτρο 14.1

Πρόγραμμα χρηματοδότησης χοιροτρόφων με δυναμικότητα εκμετάλλευσης ίση ή μεγαλύτερη των 50 χοιρομητέρων, ενσταβλισμένης εκτροφής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα, υπομέτρο 14.1 «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής», εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων στήριξης, η οποία πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά, λήγει στις 27 Νοεμβρίου 2023.  …

Περισσότερα..

" />

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης για την καλή μεταχείριση των χοίρων | Υπομέτρο 14.1

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης για την καλή μεταχείριση των χοίρων | Υπομέτρο 14.1


Πηγή:www.ellinikigeorgia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα Χρηματοδότησης για την καλή μεταχείριση των χοίρων | Υπομέτρο 14.1

Πρόγραμμα χρηματοδότησης χοιροτρόφων με δυναμικότητα εκμετάλλευσης ίση ή μεγαλύτερη των 50 χοιρομητέρων, ενσταβλισμένης εκτροφής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα, υπομέτρο 14.1 «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής», εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων στήριξης, η οποία πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά, λήγει στις 27 Νοεμβρίου 2023.  …

Περισσότερα..