Μετά τα όσα βιώσαμε τις τελευταίες ημέρες, είμαστε πλέον σε θέση να καταγράψουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα που αφορούν την παραγωγή και την ύπαιθρο: ✱ Περίπου το μισό θεσσαλικό βαμβάκι, η συγκομιδή του οποίου θα ξεκινούσε σύντομα, εκτιμάται ότι χάθηκε. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά χάθηκε το 15% έως 20% της εθνικής μας παραγωγής, με πολλαπλές διατομεακές […]

.

" /> Τι δείχνουν τα πρώτα συμπεράσματα μετά την επέλαση του Daniel

Μετά τα όσα βιώσαμε τις τελευταίες ημέρες, είμαστε πλέον σε θέση να καταγράψουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα που αφορούν την παραγωγή και την ύπαιθρο: ✱ Περίπου το μισό θεσσαλικό βαμβάκι, η συγκομιδή του οποίου θα ξεκινούσε σύντομα, εκτιμάται ότι χάθηκε. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά χάθηκε το 15% έως 20% της εθνικής μας παραγωγής, με πολλαπλές διατομεακές […]

.

" name="keywords" />

Μετά τα όσα βιώσαμε τις τελευταίες ημέρες, είμαστε πλέον σε θέση να καταγράψουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα που αφορούν την παραγωγή και την ύπαιθρο: ✱ Περίπου το μισό θεσσαλικό βαμβάκι, η συγκομιδή του οποίου θα ξεκινούσε σύντομα, εκτιμάται ότι χάθηκε. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά χάθηκε το 15% έως 20% της εθνικής μας παραγωγής, με πολλαπλές διατομεακές […]

.

" name="description" />

Μετά τα όσα βιώσαμε τις τελευταίες ημέρες, είμαστε πλέον σε θέση να καταγράψουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα που αφορούν την παραγωγή και την ύπαιθρο: ✱ Περίπου το μισό θεσσαλικό βαμβάκι, η συγκομιδή του οποίου θα ξεκινούσε σύντομα, εκτιμάται ότι χάθηκε. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά χάθηκε το 15% έως 20% της εθνικής μας παραγωγής, με πολλαπλές διατομεακές […]

.

" />

Τι δείχνουν τα πρώτα συμπεράσματα μετά την επέλαση του Daniel

Τι δείχνουν τα πρώτα συμπεράσματα μετά την επέλαση του Daniel


Πηγή:www.ypaithros.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Μετά τα όσα βιώσαμε τις τελευταίες ημέρες, είμαστε πλέον σε θέση να καταγράψουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα που αφορούν την παραγωγή και την ύπαιθρο: ✱ Περίπου το μισό θεσσαλικό βαμβάκι, η συγκομιδή του οποίου θα ξεκινούσε σύντομα, εκτιμάται ότι χάθηκε. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά χάθηκε το 15% έως 20% της εθνικής μας παραγωγής, με πολλαπλές διατομεακές […]

.