Πώς να ξεκινήσεις ένα αγροοικολογικό αγρόκτημα: Δωρεάν σεμινάριο στην Αθήνα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αγροοικολογίας (Agroecology Europe Association) και το Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδος συνδιοργανώνουν ένα συμμετοχικό εργαστήριο για τον σχεδιασμό και διαχείριση ενός αγροκτήματος εφαρμόζοντας αγροοικολογικές αρχές, απευθυνόμενο σε νέους που ήδη ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με τον γεωργικό τομέα. Πέρα από την οριζόντια ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών με ειδικούς, το εργαστήριο σκοπεύει να εμβαθύνει …

Περισσότερα..

" /> Πώς να ξεκινήσεις ένα αγροοικολογικό αγρόκτημα: Δωρεάν σεμινάριο στην Αθήνα Πώς να ξεκινήσεις ένα αγροοικολογικό αγρόκτημα: Δωρεάν σεμινάριο στην Αθήνα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αγροοικολογίας (Agroecology Europe Association) και το Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδος συνδιοργανώνουν ένα συμμετοχικό εργαστήριο για τον σχεδιασμό και διαχείριση ενός αγροκτήματος εφαρμόζοντας αγροοικολογικές αρχές, απευθυνόμενο σε νέους που ήδη ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με τον γεωργικό τομέα. Πέρα από την οριζόντια ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών με ειδικούς, το εργαστήριο σκοπεύει να εμβαθύνει …

Περισσότερα..

" name="keywords" /> Πώς να ξεκινήσεις ένα αγροοικολογικό αγρόκτημα: Δωρεάν σεμινάριο στην Αθήνα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αγροοικολογίας (Agroecology Europe Association) και το Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδος συνδιοργανώνουν ένα συμμετοχικό εργαστήριο για τον σχεδιασμό και διαχείριση ενός αγροκτήματος εφαρμόζοντας αγροοικολογικές αρχές, απευθυνόμενο σε νέους που ήδη ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με τον γεωργικό τομέα. Πέρα από την οριζόντια ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών με ειδικούς, το εργαστήριο σκοπεύει να εμβαθύνει …

Περισσότερα..

" name="description" />
Πώς να ξεκινήσεις ένα αγροοικολογικό αγρόκτημα: Δωρεάν σεμινάριο στην Αθήνα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αγροοικολογίας (Agroecology Europe Association) και το Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδος συνδιοργανώνουν ένα συμμετοχικό εργαστήριο για τον σχεδιασμό και διαχείριση ενός αγροκτήματος εφαρμόζοντας αγροοικολογικές αρχές, απευθυνόμενο σε νέους που ήδη ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με τον γεωργικό τομέα. Πέρα από την οριζόντια ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών με ειδικούς, το εργαστήριο σκοπεύει να εμβαθύνει …

Περισσότερα..

" />

Πώς να ξεκινήσεις ένα αγροοικολογικό αγρόκτημα: Δωρεάν σεμινάριο στην Αθήνα

Πώς να ξεκινήσεις ένα αγροοικολογικό αγρόκτημα: Δωρεάν σεμινάριο στην Αθήνα


Πηγή:www.ellinikigeorgia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πώς να ξεκινήσεις ένα αγροοικολογικό αγρόκτημα: Δωρεάν σεμινάριο στην Αθήνα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αγροοικολογίας (Agroecology Europe Association) και το Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδος συνδιοργανώνουν ένα συμμετοχικό εργαστήριο για τον σχεδιασμό και διαχείριση ενός αγροκτήματος εφαρμόζοντας αγροοικολογικές αρχές, απευθυνόμενο σε νέους που ήδη ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με τον γεωργικό τομέα. Πέρα από την οριζόντια ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών με ειδικούς, το εργαστήριο σκοπεύει να εμβαθύνει …

Περισσότερα..