Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ

Τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας (ΕΓΕ) των ετών 2020 και 2021 ανακοίνωσε πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η συνολική γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και εκτάσεις σε αγρανάπαυση) κατά το 2020 ανήλθε σε 28,1 εκατ. στρέμματα και κατά το 2021 σε 28,4 εκατ. στρέμματα, σημειώνοντας …

Περισσότερα..

" /> Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ

Τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας (ΕΓΕ) των ετών 2020 και 2021 ανακοίνωσε πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η συνολική γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και εκτάσεις σε αγρανάπαυση) κατά το 2020 ανήλθε σε 28,1 εκατ. στρέμματα και κατά το 2021 σε 28,4 εκατ. στρέμματα, σημειώνοντας …

Περισσότερα..

" name="keywords" /> Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ

Τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας (ΕΓΕ) των ετών 2020 και 2021 ανακοίνωσε πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η συνολική γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και εκτάσεις σε αγρανάπαυση) κατά το 2020 ανήλθε σε 28,1 εκατ. στρέμματα και κατά το 2021 σε 28,4 εκατ. στρέμματα, σημειώνοντας …

Περισσότερα..

" name="description" />
Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ

Τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας (ΕΓΕ) των ετών 2020 και 2021 ανακοίνωσε πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η συνολική γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και εκτάσεις σε αγρανάπαυση) κατά το 2020 ανήλθε σε 28,1 εκατ. στρέμματα και κατά το 2021 σε 28,4 εκατ. στρέμματα, σημειώνοντας …

Περισσότερα..

" />

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ


Πηγή:www.ellinikigeorgia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ

Τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας (ΕΓΕ) των ετών 2020 και 2021 ανακοίνωσε πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η συνολική γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και εκτάσεις σε αγρανάπαυση) κατά το 2020 ανήλθε σε 28,1 εκατ. στρέμματα και κατά το 2021 σε 28,4 εκατ. στρέμματα, σημειώνοντας …

Περισσότερα..