Τη δέσμευση ότι θα φέρει μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή ρύθμιση που θα κατοχυρώνει το ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που αναμένεται να καταβληθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για την ακρίβεια στην αγορά ζωοτροφών, έδωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ. Γεωργαντάς, σε συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του ΣΕΚ Παναγιώτη Πεβερέτο, […]

.

" /> Ενίσχυση ζωοτροφών: Το ακατάσχετο υπόσχεται να φέρει με ρύθμιση ο Γεωργαντάς

Τη δέσμευση ότι θα φέρει μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή ρύθμιση που θα κατοχυρώνει το ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που αναμένεται να καταβληθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για την ακρίβεια στην αγορά ζωοτροφών, έδωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ. Γεωργαντάς, σε συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του ΣΕΚ Παναγιώτη Πεβερέτο, […]

.

" name="keywords" />

Τη δέσμευση ότι θα φέρει μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή ρύθμιση που θα κατοχυρώνει το ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που αναμένεται να καταβληθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για την ακρίβεια στην αγορά ζωοτροφών, έδωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ. Γεωργαντάς, σε συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του ΣΕΚ Παναγιώτη Πεβερέτο, […]

.

" name="description" />

Τη δέσμευση ότι θα φέρει μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή ρύθμιση που θα κατοχυρώνει το ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που αναμένεται να καταβληθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για την ακρίβεια στην αγορά ζωοτροφών, έδωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ. Γεωργαντάς, σε συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του ΣΕΚ Παναγιώτη Πεβερέτο, […]

.

" />

Ενίσχυση ζωοτροφών: Το ακατάσχετο υπόσχεται να φέρει με ρύθμιση ο Γεωργαντάς

Ενίσχυση ζωοτροφών: Το ακατάσχετο υπόσχεται να φέρει με ρύθμιση ο Γεωργαντάς


Πηγή:www.ypaithros.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Τη δέσμευση ότι θα φέρει μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή ρύθμιση που θα κατοχυρώνει το ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που αναμένεται να καταβληθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για την ακρίβεια στην αγορά ζωοτροφών, έδωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ. Γεωργαντάς, σε συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του ΣΕΚ Παναγιώτη Πεβερέτο, […]

.