Γνωστό και ως «πέμπτη γεύση», το umami είναι μια χαρακτηριστική γαστριμαργική εμπειρία που βιώνεται κυρίως σε προϊόντα ζωικής προέλευσης. Με συνολική χρηματοδότηση 3,1 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι σήμερα, η φινλανδική Nordic Umami Company επιδιώκει να ανατρέψει αυτή την αντίληψη, κλιμακώνοντας παγκοσμίως τη νέα τεχνολογία ζύμωσής της, με σκοπό να επανασυστήσει το umami μέσα από τα φυτικά […]

.

" /> Φινλανδική εταιρεία στοχεύει να γίνει κορυφαία παγκόσμια προμηθεύτρια umami φυτικής προέλευσης

Γνωστό και ως «πέμπτη γεύση», το umami είναι μια χαρακτηριστική γαστριμαργική εμπειρία που βιώνεται κυρίως σε προϊόντα ζωικής προέλευσης. Με συνολική χρηματοδότηση 3,1 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι σήμερα, η φινλανδική Nordic Umami Company επιδιώκει να ανατρέψει αυτή την αντίληψη, κλιμακώνοντας παγκοσμίως τη νέα τεχνολογία ζύμωσής της, με σκοπό να επανασυστήσει το umami μέσα από τα φυτικά […]

.

" name="keywords" />

Γνωστό και ως «πέμπτη γεύση», το umami είναι μια χαρακτηριστική γαστριμαργική εμπειρία που βιώνεται κυρίως σε προϊόντα ζωικής προέλευσης. Με συνολική χρηματοδότηση 3,1 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι σήμερα, η φινλανδική Nordic Umami Company επιδιώκει να ανατρέψει αυτή την αντίληψη, κλιμακώνοντας παγκοσμίως τη νέα τεχνολογία ζύμωσής της, με σκοπό να επανασυστήσει το umami μέσα από τα φυτικά […]

.

" name="description" />

Γνωστό και ως «πέμπτη γεύση», το umami είναι μια χαρακτηριστική γαστριμαργική εμπειρία που βιώνεται κυρίως σε προϊόντα ζωικής προέλευσης. Με συνολική χρηματοδότηση 3,1 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι σήμερα, η φινλανδική Nordic Umami Company επιδιώκει να ανατρέψει αυτή την αντίληψη, κλιμακώνοντας παγκοσμίως τη νέα τεχνολογία ζύμωσής της, με σκοπό να επανασυστήσει το umami μέσα από τα φυτικά […]

.

" />

Φινλανδική εταιρεία στοχεύει να γίνει κορυφαία παγκόσμια προμηθεύτρια umami φυτικής προέλευσης

Φινλανδική εταιρεία στοχεύει να γίνει κορυφαία παγκόσμια προμηθεύτρια umami φυτικής προέλευσης


Πηγή:www.ypaithros.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Γνωστό και ως «πέμπτη γεύση», το umami είναι μια χαρακτηριστική γαστριμαργική εμπειρία που βιώνεται κυρίως σε προϊόντα ζωικής προέλευσης. Με συνολική χρηματοδότηση 3,1 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι σήμερα, η φινλανδική Nordic Umami Company επιδιώκει να ανατρέψει αυτή την αντίληψη, κλιμακώνοντας παγκοσμίως τη νέα τεχνολογία ζύμωσής της, με σκοπό να επανασυστήσει το umami μέσα από τα φυτικά […]

.