Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ απαντά στη ΔΕΥΑΛ…

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ απαντά στη ΔΕΥΑΛ…


Σε ανακοίνωση της ΔΕΥΑΛ απαντά η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, επισημαίνοντας τα εξής:

«Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί τα δίκτυα φυσικού αερίου με τους αυστηρότερους διεθνείς κανονισμούς και προδιαγραφές, με γνώμονα πάντα την αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών και των υπηρεσιών της.

Σε απάντηση δημοσιεύματος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας, αναφορικά με τον προγραμματισμό των εργασιών εκσκαφής για τα έργα φυσικού αερίου, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δηλώνει πως σε κάθε περίπτωση τηρεί την διαδικασία ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ προχώρησε σε κατασκευή δικτύου, αφού προηγήθηκε η σχετική ενημέρωση του τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Λαρισαίων και κατόπιν αιτημάτων σύνδεσης νέων καταναλωτών φυσικού αερίου στην περιοχή της Ν. Σμύρνης, στις οδούς Πλάτωνος  και Σοφοκλέους .

Σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας τηρεί την ρυθμιστική υποχρέωση για την ολοκλήρωση νέων συνδέσεων επί του υφιστάμενου δικτύου εντός του χρονικού ορίου των 60 ημερολογιακών ημερών.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ διατηρεί άριστη συνεργασία με όλους τους φορείς της πόλης της Λάρισας, με σκοπό την τροφοδότηση όλων και περισσότερων οικισμών, περιοχών και επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην οικονομική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της.

Οι καταναλωτές μπορούν να καλούν στον τηλεφωνικό αριθμό 10 302, που είναι ο αριθμός Άμεσης Επέμβασης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και λειτουργεί  24 ώρες το 24ωρο

για οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρατηρείται στην παροχή του συστήματος φυσικού αερίου».


Πηγή:www.larissanet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σε ανακοίνωση της ΔΕΥΑΛ απαντά η ΕΔΑ ΘΕΣΣ