Τουλάχιστον 253 εκατ. ευρώ για ιδιωτικές επενδύσεις LEADER από το Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και τις Περιφέρειες
Τουλάχιστον 253 εκατ. ευρώ για ιδιωτικές επενδύσεις LEADER από το Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και τις Περιφέρειες
Τελευταία ενημέρωση: 2020-05-30