Πληρώνονται οι δικαιούχοι παραγωγοί της δράσης «Μακροχρόνια παύση εκμ-σης γεωργικών γαιών»

Πληρώνονται οι δικαιούχοι παραγωγοί της δράσης «Μακροχρόνια παύση εκμ-σης γεωργικών γαιών»

 

    Η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ της Π.Ε.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΥΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ» ότι αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της  Διεύθυνσης  Αγροτικής Οικονομίας Τρικάλων η Αναλυτική Ονομαστική κατάσταση πληρωμής, για το 20o έτος πληρωμής (2018) της εικοσαετίας.

 Δικαιούχοι παραγωγοί: 12 , με συνολικό ποσό πληρωμής: 89.490,78 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μπορούν να απευθύνονται στα τηλ: 2431046351 – 2431046310 (Ζυγουράκη Στέλλα και Παπανικολάου Ελευθερία).


Πηγή:www.pylinews.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:       Η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ της Π.Ε.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΥΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ» ότι αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της  Διεύθυνσης  Αγροτικής Οικονομίας Τρικάλων η Αναλυτική Ονομαστική κατάσταση πληρωμής, για το 20o έτος πληρωμής (2018) της εικοσαετίας.  Δικαιούχοι παραγωγοί: 12 , με συνολικό ποσό πληρωμής: 89.490,78 …