Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων | Υπομέτρο 6.3: Ολοκλήρωση προθεσμίας υποβολής τελικού αιτήματος πληρωμής

Συμπληρώνονται τις επόμενες ημέρες τέσσερα έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης των περισσοτέρων δικαιούχων του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. Με την συμπλήρωση 4 ετών ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων τελικής πληρωμής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης  Μονάδα …

Περισσότερα..

" /> Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων | Υπομέτρο 6.3: Ολοκλήρωση προθεσμίας υποβολής τελικού αιτήματος πληρωμής Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων | Υπομέτρο 6.3: Ολοκλήρωση προθεσμίας υποβολής τελικού αιτήματος πληρωμής

Συμπληρώνονται τις επόμενες ημέρες τέσσερα έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης των περισσοτέρων δικαιούχων του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. Με την συμπλήρωση 4 ετών ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων τελικής πληρωμής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης  Μονάδα …

Περισσότερα..

" name="keywords" /> Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων | Υπομέτρο 6.3: Ολοκλήρωση προθεσμίας υποβολής τελικού αιτήματος πληρωμής

Συμπληρώνονται τις επόμενες ημέρες τέσσερα έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης των περισσοτέρων δικαιούχων του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. Με την συμπλήρωση 4 ετών ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων τελικής πληρωμής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης  Μονάδα …

Περισσότερα..

" name="description" />
Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων | Υπομέτρο 6.3: Ολοκλήρωση προθεσμίας υποβολής τελικού αιτήματος πληρωμής

Συμπληρώνονται τις επόμενες ημέρες τέσσερα έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης των περισσοτέρων δικαιούχων του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. Με την συμπλήρωση 4 ετών ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων τελικής πληρωμής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης  Μονάδα …

Περισσότερα..

" />

Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων | Υπομέτρο 6.3: Ολοκλήρωση προθεσμίας υποβολής τελικού αιτήματος πληρωμής

Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων | Υπομέτρο 6.3: Ολοκλήρωση προθεσμίας υποβολής τελικού αιτήματος πληρωμής


Πηγή:www.ellinikigeorgia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων | Υπομέτρο 6.3: Ολοκλήρωση προθεσμίας υποβολής τελικού αιτήματος πληρωμής

Συμπληρώνονται τις επόμενες ημέρες τέσσερα έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης των περισσοτέρων δικαιούχων του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. Με την συμπλήρωση 4 ετών ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων τελικής πληρωμής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης  Μονάδα …

Περισσότερα..