«Ο συνδυασμός της υψηλής θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας που επικράτησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα ευνόησαν την ανάπτυξη και την εξέλιξη μυκητολογικών ασθενειών στις καλλιέργειες σκληρού σίτου και φακής, γι’ αυτό και οι παραγωγοί της ΠΕ Λάρισας θα πρέπει να ελέγχουν τις καλλιέργειές τους για τυχόν προσβολές». Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ […]

.

" /> Ανησυχία παραγωγών σίτου και κριθαριού για την καλοκαιρία στην Θεσσαλία

«Ο συνδυασμός της υψηλής θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας που επικράτησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα ευνόησαν την ανάπτυξη και την εξέλιξη μυκητολογικών ασθενειών στις καλλιέργειες σκληρού σίτου και φακής, γι’ αυτό και οι παραγωγοί της ΠΕ Λάρισας θα πρέπει να ελέγχουν τις καλλιέργειές τους για τυχόν προσβολές». Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ […]

.

" name="keywords" />

«Ο συνδυασμός της υψηλής θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας που επικράτησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα ευνόησαν την ανάπτυξη και την εξέλιξη μυκητολογικών ασθενειών στις καλλιέργειες σκληρού σίτου και φακής, γι’ αυτό και οι παραγωγοί της ΠΕ Λάρισας θα πρέπει να ελέγχουν τις καλλιέργειές τους για τυχόν προσβολές». Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ […]

.

" name="description" />

«Ο συνδυασμός της υψηλής θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας που επικράτησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα ευνόησαν την ανάπτυξη και την εξέλιξη μυκητολογικών ασθενειών στις καλλιέργειες σκληρού σίτου και φακής, γι’ αυτό και οι παραγωγοί της ΠΕ Λάρισας θα πρέπει να ελέγχουν τις καλλιέργειές τους για τυχόν προσβολές». Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ […]

.

" />

Ανησυχία παραγωγών σίτου και κριθαριού για την καλοκαιρία στην Θεσσαλία

Ανησυχία παραγωγών σίτου και κριθαριού για την καλοκαιρία στην Θεσσαλία


Πηγή:www.ypaithros.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

«Ο συνδυασμός της υψηλής θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας που επικράτησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα ευνόησαν την ανάπτυξη και την εξέλιξη μυκητολογικών ασθενειών στις καλλιέργειες σκληρού σίτου και φακής, γι’ αυτό και οι παραγωγοί της ΠΕ Λάρισας θα πρέπει να ελέγχουν τις καλλιέργειές τους για τυχόν προσβολές». Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ […]

.