Περίπου 13,7 εκατομμύρια δολάρια συγκέντρωσε η νεοφυής επιχείρηση αγροτεχνολογίας Cropin σε χρηματοδότηση της σειράς D. Μεταξύ των νέων επενδυτών της φιγουράρουν ονόματα όπως η Google και η JSR Corporation, καθώς και οι ABC Impact και Chiratae Ventures από τους ήδη υπάρχοντες. Τα κεφάλαια θα βοηθήσουν στην επέκταση της Cropin Cloud, μιας ευέλικτης καινοτόμου πλατφόρμας υπολογιστικού […]

.

" /> Cropin: Η αγροτεχνολογική startup που έχει συμβάλει στην ψηφιοποίηση 64 εκατομμυρίων στρεμμάτων γεωργικής γης

Περίπου 13,7 εκατομμύρια δολάρια συγκέντρωσε η νεοφυής επιχείρηση αγροτεχνολογίας Cropin σε χρηματοδότηση της σειράς D. Μεταξύ των νέων επενδυτών της φιγουράρουν ονόματα όπως η Google και η JSR Corporation, καθώς και οι ABC Impact και Chiratae Ventures από τους ήδη υπάρχοντες. Τα κεφάλαια θα βοηθήσουν στην επέκταση της Cropin Cloud, μιας ευέλικτης καινοτόμου πλατφόρμας υπολογιστικού […]

.

" name="keywords" />

Περίπου 13,7 εκατομμύρια δολάρια συγκέντρωσε η νεοφυής επιχείρηση αγροτεχνολογίας Cropin σε χρηματοδότηση της σειράς D. Μεταξύ των νέων επενδυτών της φιγουράρουν ονόματα όπως η Google και η JSR Corporation, καθώς και οι ABC Impact και Chiratae Ventures από τους ήδη υπάρχοντες. Τα κεφάλαια θα βοηθήσουν στην επέκταση της Cropin Cloud, μιας ευέλικτης καινοτόμου πλατφόρμας υπολογιστικού […]

.

" name="description" />

Περίπου 13,7 εκατομμύρια δολάρια συγκέντρωσε η νεοφυής επιχείρηση αγροτεχνολογίας Cropin σε χρηματοδότηση της σειράς D. Μεταξύ των νέων επενδυτών της φιγουράρουν ονόματα όπως η Google και η JSR Corporation, καθώς και οι ABC Impact και Chiratae Ventures από τους ήδη υπάρχοντες. Τα κεφάλαια θα βοηθήσουν στην επέκταση της Cropin Cloud, μιας ευέλικτης καινοτόμου πλατφόρμας υπολογιστικού […]

.

" />

Cropin: Η αγροτεχνολογική startup που έχει συμβάλει στην ψηφιοποίηση 64 εκατομμυρίων στρεμμάτων γεωργικής γης

Cropin: Η αγροτεχνολογική startup που έχει συμβάλει στην ψηφιοποίηση 64 εκατομμυρίων στρεμμάτων γεωργικής γης


Πηγή:www.ypaithros.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Περίπου 13,7 εκατομμύρια δολάρια συγκέντρωσε η νεοφυής επιχείρηση αγροτεχνολογίας Cropin σε χρηματοδότηση της σειράς D. Μεταξύ των νέων επενδυτών της φιγουράρουν ονόματα όπως η Google και η JSR Corporation, καθώς και οι ABC Impact και Chiratae Ventures από τους ήδη υπάρχοντες. Τα κεφάλαια θα βοηθήσουν στην επέκταση της Cropin Cloud, μιας ευέλικτης καινοτόμου πλατφόρμας υπολογιστικού […]

.