Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Ρόδου

Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Ρόδου

Εγκρίθηκε η μελέτη ανάπλασης, του ανατολικού παραλιακού μετώπου της πόλεως Ρόδου.

Η ανάπλαση, που θα στηριχθεί στην υλοποίηση συγκοινωνιακών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, καθώς και υποδομών, θα διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την αλλαγή της φυσιογνωμίας της περιοχής και θα οδηγήσει στην αστική, οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της περιοχής.

Η μελέτη είναι προϋπολογισμού 2,8 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους του επιχειρησιακού προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020 και προβλέπει:

– Κατασκευή παραλιακού πεζοδρομίου – ποδηλατόδρου
– Ανάπλαση δυτικού πεζοδρομίου περιοχής καταστημάτων
– Σύνδεση του οδικού δημοτικού δικτύου στην περιοχή ΚΟΒΑ με την υφιστάμενη Περιμετρική οδό
– Δημιουργία κυκλοφοριακού κυκλικού κόμβου που αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των οχημάτων στο Λιμάνι Ακαντιάς καθώς και στη Νέα Μαρίνα.

Παράλληλα η μελέτη δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αναβάθμιση και τη σωστή λειτουργία της περιοχής καθώς και την εύκολη πρόσβαση αυτής από Α.Μ.Ε.Α. καθώς κατασκευάζεται όδευση για τυφλούς, ράμπες για πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α. καθώς και ηχητικούς σηματοδότες για τυφλούς.

.


Πηγή:www.agropost.gr