Εκδήλωση στα Δελέρια Τυρνάβου για λιπάνσεις σε αμπέλια και δέντρα

Εκδήλωση στα Δελέρια Τυρνάβου για λιπάνσεις σε αμπέλια και δέντρα


Η ∆/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και το τμήμα ΓΕΑΛ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (πρώην ΠΕΓΕΑΛ), σε συνεργασία με την Τοπική κοινότητα Δελερίων του δήμου Τυρνάβου, διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Αναλύσεις φύλλων, ∆ιαφυλλικές λιπάνσεις και Υδρολιπάνσεις Αμπέλου & ∆ένδρων».

Η  εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 στα ∆ελέρια (∆ημ. σχολείο) Τυρνάβου και ώρα 8:00 το απόγευμα.

Καλούνται να την παρακολουθήσουν οι παραγωγοί της περιοχής.

Το θέμα θα αναπτύξει ο ∆ρ. Λουκάς Τ. Πιστόλης – ειδικός στις λιπάνσεις, υπάλληλος του τμ. ΓΕΑΛ.

Σύντομες τοποθετήσεις θα γίνουν από:

  • την ∆ιευθύντρια αποκεντρωμένων υπηρεσιών Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας ∆ρ. Χρυσούλα Τερζούδη– γεωπόνο &
  • τον προϊστάμενο του τμ. ΓΕΑΛ Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας Κουτσονάκο Νικόλαο –Τεχν.Γεωπονίας

Πηγή:www.larissanet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η ∆/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και το τμήμα ΓΕΑΛ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας