Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις ΔΟΥ τραβούν την ανηφόρα – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις ΔΟΥ τραβούν την ανηφόρα – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ


Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ (Tax Administration Monitor Φεβρουαρίου 2021), το συνολικό ληξιπρόθεσμο προ της εφορίας  στο τέλος του 2020 έφτασε  τα 109,2 δισ. ευρώ εκ των οποίων 24,020 δισ. ευρώ κρίνονται ανεπίδεκτα είσπραξης περιορίζοντας το «πραγματικό» μέγεθος στα 83,143 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» για το 2μηνο , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 1.628 εκ. ευρώ , ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα  1.668εκ. € (μείωση κατά 2,43%). Ειδικά όσον αφορά στο Φεβρουάριο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα  1.028 εκ. ευρώ έναντι 1.039εκ. πέρσι (μείωση κατά 1,04%)

Αναλυτικά με βάση την ΑΑΔΕ

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις ΔΟΥ τραβούν την ανηφόρα - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Την αντίστοιχη περίοδο το 2020 το πλήθος των οφειλετών ήταν:    3.993.521

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις ΔΟΥ τραβούν την ανηφόρα - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ
Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις ΔΟΥ τραβούν την ανηφόρα - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Νέο ληξιπρόθεσμο:

1.         Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

  • Για το 2μηνο , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα  1.628εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα  1.668εκ. € (μείωση κατά 2,43%).
  • Για το μήνα αναφοράς (Φεβρουάριο), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα  1.028εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα  1.039εκ. (μείωση κατά 1,04%)

Το 88,5% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις ΔΟΥ τραβούν την ανηφόρα - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ
Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις ΔΟΥ τραβούν την ανηφόρα - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

2.       Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

  • Για το 2μηνο , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα  1.537εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 1.574 εκ. (μείωση κατά 2,3 %).
  • Για το μήνα αναφοράς (Φεβρουάριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 974 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα  977εκ. (μείωση κατά 0,31%)

3.       Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 2μηνου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 253εκ € το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 198εκ €  (αύξηση κατά 27,7%) .

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Φεβρουάριο  2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 185 εκ. € (έναντι 130εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020- αύξηση κατά 41,8%) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (86,1%)  οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις ΔΟΥ τραβούν την ανηφόρα - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις ΔΟΥ τραβούν την ανηφόρα - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Πηγή:www.larissanet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ (Tax Administration Monitor Φεβρουαρίου 2021), το συνολικό ληξιπρόθεσμο προ της εφορίας  στο τέλος του 2020 έφτασε  τα 109,2 δισ. ευρώ εκ των οποίων 24,020 δισ. ευρώ κρίνονται ανεπίδεκτα είσπραξης περιορίζοντας το «πραγματικό» μέγεθος στα 83,143 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» για το 2μηνο , το […]